OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so namenjeni učencem 7., 8. in 9. razreda. Učenec izmed ponujenih predmetov obvezno izbere dve uri, s soglasjem staršev pa lahko tudi tri ure. Izbirni postopek je potekal od 10. do 19. aprila 2024 v spletnem okolju eAsistent.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali delno. Potrdilo o vpisu v glasbeno šolo je potrebno oddati do 31.8.2024.

Obvezni izbirni predmeti, namenjeni učencem 7. –  9. razreda:  
 • Filmska vzgoja – 3. modul (7, 8, 9)
 • Obdelava gradiv – umetne snovi (8, 9)
Izbirni predmeti za učence 7. razreda:  
 • Likovno snovanje I   
 • Obdelava gradiv – les
 • Sodobna priprava hrane
 • Šport za sprostitev
Izbirni predmeti za učence 8. razreda:  
 • Likovno snovanje II 
 • Poskusi v kemiji
 • Računalništvo – računalniška omrežja
 • Šport za zdravje
 Izbirni predmeti za učence 9. razreda:  
 • Kemija v življenju
 • Načini prehranjevanja
 • Nemščina 3
 • Likovno snovanje III
 • Računalništvo – multimedija
 • Šport – izbrani šport (odbojka)

Related Images:

(Skupno 617 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost