Pravilna prehrana v zgodnjem otroštvu vpliva na skladen telesni in duševni razvoj otroka.

V našem vrtcu in šoli skrbimo za čimbolj zdravo in pestro prehrano, kar je v sodobnem svetu dokaj težka naloga. Naš osnovni cilj je privzgojiti otroku zdrav način prehranjevanja.

Pri načrtovanju jedilnikov upoštevamo:

· Smernice prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Simčič in sod., 2010),

· smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005),

· Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (Hlastan Ribič in sod., 2008),

· Izkušnje vzgojiteljev, učiteljev in kuharskega osebja,

· želje otrok in učencev.

Pri sestavljanju naših jedilnikov pazimo, da so sestavine čimbolj naravne in brez prehranskih dodatkov. Pazimo na pravilno zastopanost ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob ter na primerno energijsko vrednost obrokov. Otrokom je na voljo čaj ali voda skozi cel dan, spodbujamo pitje naravne vode, sadni sokovi pa so naravni, brez barvil in konzervansov. Posebno pozornost posvečamo sadju in zelenjavi, ki sta vsak dan na jedilniku v zadostnih količinah.

Naše kuharice pripravljajo domače namaze (mesne, zelenjavne, ribje), ki so sestavljeni iz povsem naravnih sestavin. Pravi biser so naše tradicionalne slovenske sladice, ki jih pečemo v naših kuhinjah. Tudi enolončnice so pristne, v katerih se dostikrat čuti plemeniti pridih priljubljene kmečke kuhinje. Naša prehrana pa vsebuje tudi vpliv moderne mediteranske kuhinje, saj uporabljamo olivno olje, ribe pa so na jedilniku enkrat tedensko.

En dan v tednu imamo brezmesni obrok, ob praznikih pa upoštevamo našo slovensko zgodovinsko tradicijo.

Pri sadju in zelenjavi podpiramo lokalne pridelovalce in sadje ali zelenjavo vključujemo v vse obroke, vsak dan.

Informacije o vsebnosti alergenov v posameznih jedeh in živilih se nahajajo ob jedilnikih na oglasni deski vrtca ali šole.

PRIJAVE IN ODJAVE OD OBROKOV

Prijave in odjave na obroke so možne do 7. ure na dan odsotnosti:

Zakon o šolski prehrani

Pravila šolske prehrane

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63 eurov.
  • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 376,05 eurov.
  • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
  • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
  • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
  • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
  • Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cena:

  • cena malice za učenca znaša 0,90 € dnevno,
  • za prejemnika subvencije je malica brezplačna.
URNIK ŠOLSKE PREHRANE
Zajtrk 7:00
Dopoldanska malica 1.-3. razred 9:05
Dopoldanska malica 4.-9 razred 9:55
Kosilo 11:50 – 13:30 (glede na urnik)
Popoldanska malica 14.00
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Šola je vključena v mednarodni projekt Zdrava šola. V okviru tega projekta se pogovarjamo o zdravi prehrani, slovenski prehrani ter o lokalno in ekološko pridelani hrani. V jedilnike poskušamo vključevati čim več tradicionalnih slovenskih jedi iz posameznih slovenskih pokrajin. Pri pripravi teh obrokov želimo uporabljati čim več lokalno in ekološko vzgojenih živil (dobavitelji).

Želimo si, da bi učenci spoznali čim več slovenskih tradicionalnih jedi ter uživali ekološko in lokalno pridelano hrano.

Glavni namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Obeležujemo ga vsako leto tretji petek v novembru, osrednji dogodek dneva slovenske hrane pa je tradicionalni slovenski zajtrk.

Nosilec projekta: Urša Zupančič

Sodelujoči: vsi razredi osnovne šole in vrtec

ŠOLSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE, MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč z oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Učencem brezplačno razdeljujemo dodaten obrok sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov. Izobražujemo jih o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, lokalnem kmetovanju in preprečevanju zavržkov hrane.

Nosilci ukrepa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije.

Izvajalec ukrepa: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja »Šolska shema« Evropske unije.

Naša šola je tudi letos vključena v ˝Šolsko shemo˝ evropske unije. Namen ukrepa ˝Šolska shema˝ Evropske unije je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd). Naša želja je, da se čim bolj povežemo z lokalnimi pridelovalci sadja in zelenjave ter z lokalnimi mlekarnami. Poslužujemo pa se hrane pridelane na ekološki način.

Za vse starše, učence in učitelje, ki bi o ˝Šolski shemi˝ želeli vedeti kaj več, je na voljo spletna stran o http://www.shemasolskegasadja.si/

Nosilec projekta: Urša Zupančič,
Sodelujoči: vsi razredi

Related Images:

(Skupno 16.104 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost