Nacionalno preverjanje znanja je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz matematike, slovenščine in angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta.

7. maj 2024
Slovenščina 

9. maj 2024
Matematika

13. maj 2024
6.r – Angleščina

9. r – Zgodovina

VPOGLED ZA STARŠE:

  • 4. junij 2024 za 9. razred
  • 11. junij 2024 za 6. razred

POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA v 3. razredu

OŠ Otočec bo v šolskem letu 2023/2024.sodelovala pri Poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu.
Poskusno preverjanje bo potekalo skladno z rokovnikom in navodili za izvedbo (šifre, določen potek).

Poskusno preverjanje za vzorčne šole:
– iz slovenščine (preizkus traja 45 minut) – marec 2024
– iz matematike (preizkus traja 45 minut) – marec 2024

Učenci bodo z dosežkom seznanjeni pri rednem pouku na enak način kot pri šolskem preverjanju – aprila 2024. Učenci bodo svoj preizkus lahko odnesli domov. Sodelovanje učenca bo zabeleženo v Obvestilu o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih.
Vzorčne šole bodo prejele Analizo dosežkov, ki jo bo pripravil Državni izpitni center.

Dodatne informacije so na voljo TUKAJ.

(Skupno 2.876 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost