Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri), ki je začel veljati 22.2.2023, celovito in sistematično ureja področje prijave in obravnave kršitev, zaznanih v delovnem okolju, in zaščito prijaviteljev v primeru povračilnih ukrepov delodajalca. Z omenjenim zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.10.2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

Zakon uvaja sistem vzpostavitve notranjih in zunanjih poti za prijavo kršitev vseh predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, za katere so posamezniki izvedeli v okviru svojega delovnega okolja, ter zaščitne in podporne ukrepe za preprečitev ali odpravo povračilnih ukrepov, ki so jih prijavitelji deležni zaradi podane prijave.

Kaj je prijava kršitev? 

Ali menite, da je v OŠ Otočec prišlo do kršitve predpisov? Če je tako, lahko to kršitev prijavite zaupniku:

Maja Markovič, tajnica VIZ

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma se preprečile prihodnje kršitve. Pri tem je dolžan varovati vašo identiteto. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri.  

Kršitve lahko prijavite pisno ali ustno preko:  

  • e-pošte (zaupnik@os-otocec.si), 
  • pošte (OŠ Otočec, Šolska cesta 20, 8222 Otočec, s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo po ZZPri«), 
  • telefona (07 309 99 00) ali 
  • osebno po predhodnem dogovoru z zaupnikom. 

 Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave. V tem primeru boste povratne informacije dobili le, če boste v prijavi opredelili, na kakšen način vas lahko zaupnik kontaktira. 

Related Images:

(Skupno 226 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost