O šolski svetovalni službi

»Vsak učenec se zmore učiti,

vendar ne na isti ali enak način«

                                   G. Evans

Dragi učenec/ka!

Tvoj vsakdan je sestavljen iz mnogih trenutkov. Včasih se zgodi, da potrebuješ kak nasvet.

Takrat se lahko obrneš na šolsko svetovalno službo.

 • Kadar npr. ugotoviš, da ti učenje dela težave oziroma so se pojavile slabe ocene,
 • poskušamo ugotoviti vzroke težav,
 • se pogovorimo o boljših učnih metodah,
 • naredimo načrt, kako izboljšati ocene pri posameznih predmetih,
 • se sestanemo skupaj z učiteljem predmeta, pri katerem so se težave pojavile.
 • Ko iščeš informacije o poklicih, ko te zanima, katera srednja šola bi bila primernejša;
 • kakšen uspeh moraš imeti, če želiš na določeno šolo;
 • kaj boš znal/a, ko boš imel/a določen poklic;
 • kako se boš vpisal/a v srednjo šolo,
 • skupaj bova pregledala šole oziroma poklice, ki te zanimajo.
 • Ko te kaj na šoli moti in bi rad/a nekaj spremenila/a.
 • Ko ne veš za kateri izbirni predmet bi se odločil/a.
 • Kadar se med sošolci ne počutiš dobro ali pa si v konfliktu s katerim od sošolcev iz drugih razredov,
 • se pogovorimo z vsemi vpletenimi učenci,
 • v razgovor po potrebi vključimo tudi starše.
 • Kadar si prekršil pravilnik o šolskem redu, se pred izrekom vzgojnega ukrepa lahko pogovoriš tudi s svetovalno delavko, ki se bo pogovorila s tabo o odgovornem vedenju v podobnih situacijah.

V skupnem pogovoru bova skušala poiskati poti iz tvojih skrbi!

Dragi starši!

Vzgoja otrok je umetnost in zelo odgovorno delo. Pri tem vam želimo stati ob strani in biti tu za vas, ko nas boste potrebovali. V primeru vzgojnih vprašanj, učnih težav vaših otrok, v zvezi z željami pri sodelovanju s šolo, se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo – na pedagoginjo Melito Bevc Novak.

V šolski svetovalni službi namenjamo posebno skrb:

 • učencem s posebnimi potrebami
 • zagotavljanju varnega socialnega okolja
 • razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav
 • posvetovanju o vzgoji
 • razumevanju otrokovega odzivanja ob kritičnih situacijah v šoli in družini
 • svetovanju pri izbiri programov srednjega izobraževanja in poklicne poti
 • vodenju postopka vpisa v srednje šole
 • nadarjenim učencem

Sodelovanje staršev s šolo je najboljša pot za otrokov optimalen razvoj. Od staršev pričakujemo, da redno spremljate otrokovo šolsko delo ter da ste v odnosih s šolo odkriti in odgovorni, s tem ste vzgled svojim šolarjem.
Prizadevamo si, da bi staršem nudili oporo, spodbudo in pomoč pri vzgoji. Starši lahko predlagate spremembe, se obrnete po nasvet ali pridete na pogovor, ko ste v stiski. S skupnimi močmi bomo iskali odgovore ali reševali probleme.
V kolikor je potrebno, svetovalni delavki v soglasju z vami sodelujeta tudi z drugimi zunanjimi institucijami in strokovnimi delavci.

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in z zunanjimi institucijami pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Svetovalno delo obsega naslednja področja:

 • šolanje,
 • učenje in poučevanje,
 • skrb za šolsko kulturo, vzgojo, klimo,
 • skrb za telesni, osebni in socialni razvoj učencev,
 • poklicno orientacijo in
 • reševanje socialno-ekonomskih stisk.

Preventivne dejavnosti
So dejavnosti, ki so usmerjene na ozaveščanje posameznega otroka ali na skupine, v katerih učence seznanjamo o načinih iskanja ustrezne pomoči. V te namene organiziramo različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole. Preventivne dejavnosti obsegajo naslednje teme:

 • Medsebojni odnosi in reševanje konfliktov
 • Delovne navade, strategije učenja
 • Prepoznavanje in preprečevanje različnih vrst nasilja
 • Osveščanje o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog
 • Spolna vzgoja
 • Strpnost in sprejemanje drugačnosti
 • Sodelovanje v razvojnih in preventivnih projektih, skladnih z letnim delovnim načrtom šole

Starši se boste s svetovalno delavko srečali na vpisu šolskih novincev, na delovnih srečanjih za poklicno orientacijo, pri reševanju socialno ekonomskih problematik (šolska prehrana, šola v naravi itd.), na raznih roditeljskih sestankih, pri reševanju učnih in vzgojnih težav in še marsikje. Učenci pa pri urah individualne učne pomoči, pri izvajanju koncepta nadarjenih učencev, pri razrednih urah, na dnevih dejavnostih itd.

Starši lahko pridete na pogovor k svetovalni delavki prostovoljno, po predhodnem dogovoru oz. najavi po telefonu 07/30 999 19.

Related Images:

(Skupno 189 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost