2. b razred OŠ Otočec sodeluje v mednarodnem projektu Naša mala knjižnica. Glavni cilj tega projekta je spodbujanje branja pri učencih. Vsak učenec je dobil ustvarjalni delovni zvezek, kjer rešuje naloge o prebranih knjigah. V učilnici smo si uredili knjižni kotiček. Potrudili smo se, da je knjižnica estetsko opremljena, zapisali smo lepe misli o branju in pravila vedenja v knjižnici. Učenci so prinesli svoje knjige, ki jih lahko berejo med odmorom, lahko pa si jih tudi izposodijo na dom. Naredili smo kartončke, kamor zapišemo datum in naslov izposojene knjige. Učenci so si od doma prinesli blazinice, na katerih sedijo, ko berejo. V knjižnici pa poleg branja potekajo tudi medsebojni pogovori o prebranih knjigah in druženje nasploh. Učenci se zelo radi družijo in zadržujejo v knjižnem kotičku. Na steni imamo plakat, na katerega učenci zapišejo, katero knjigo priporočajo sošolcem v branje. Izdelali smo si tudi unikatne kazalke za knjige. Prejeli smo pismo presenečenja poljske deklice, ki smo ga z veseljem prebrali in ji poslali odgovor.

V mesecu novembru smo v okviru tradicionalne slovenske hrane zbirali zanimive recepte in izdelali »Razredno kuharico«, ki je potovala od družine do družine. Učenci so skupaj s starši pregledovali recepte, jih brali, prepisovali in jih seveda nekaj tudi preizkusili.

Po družinah potuje tudi »Razredna slikanica«. Namen le-te je spodbujanje branja, izboljšanje tehnike branja, branje z razumevanjem in medsebojno druženje družinskih članov. Učenec si v razredni knjižnici izbere knjigo, ki jo doma skupaj s starši prebere. S starši se pogovorijo o prebranem, kaj jim je bilo všeč in kaj ne. Učenec potem v poseben zvezek, ki smo ga poimenovali razredna slikanica, izpiše avtorja, ilustratorja, glavne osebe, napiše obnovo in nariše ilustracijo. Knjigo ima doma en teden. Ko jo vrne, jo predstavi sošolcem. Tako tekom leta nastaja zbirka prebranih razrednih knjig.

Večkrat letno izvedemo bralni trening za izboljšanje tehnike in hitrosti branja ter branja z razumevanjem. Bralni trening poteka v šoli pri pouku in doma. V šoli merimo hitrost branja, tako da učenec 1 minuto glasno bere. Besede potem preštejemo. Tak trening večkrat ponovimo in tako učenec tekmuje sam s seboj in si beleži svoj napredek. Učenec pa bere tudi doma in sicer vsak dan 10 minut poljubno besedilo. Starši mu ob koncu postavijo nekaj vprašanj, učenec nanje odgovori. Na zbirni list se vsak dan podpišeta tako učenec kot tudi starš. Ko je list zapolnjen, učenec za nagrado dobi štampiljko.

Zapisala razredničarka Irena Gorenc Pernek

Related Images:

(Skupno 411 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost