V šolskem letu 2016/2017 bomo ponudili učencem različne obvezne in neobvezne izbirne predmete.

  1.  OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so namenjeni učencem 7., 8. in 9. razreda. Učenec izmed ponujenih predmetov obvezno izbere dve uri izbirnega predmeta tedensko, s soglasjem staršev pa lahko tudi tri. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali delno.

VLOGA ZA OPROSTITEV

Izbirni postopek za obvezne izbirne predmete bo potekal v spletni aplikaciji eAsistent od 1. do 15. aprila 2016 (dostop za starše). Učenci bodo prejeli tudi tiskane prijavnice.

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV

7. razred

8. razred

9. razred

 2. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V razširjenem programu osnovne šole učencem ponujamo tudi NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE, za katere se učenec odloči prostovoljno. Namenjeni so učencem 1. razreda ter učencem od 4. do 9. razreda. Predmete izvajamo po veljavnem učnem načrtu. Ocena je vpisana v spričevalo.

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Opisi predmetov

Izbirni postopek za neobvezne izbirne predmete bo v obliki prijavnic, ki jih bomo v tiskani obliki razdelili učencem. Sprejemali jih bomo od 1. do 15. aprila 2016.

Prijavnica za učence 1.r (prijave bomo zbirali v mesecu juniju 2016).

Več informacij dobite pri razrednikih ali šolski pedagoginji.

Ravnateljica: Mateja Rožman

Related Images:

(Skupno 151 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost