V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) bomo v šolskem letu 2015/2016 nadaljevali z izvajanjem pouka neobveznih izbirnih predmetov za učence 1., 4., 5., 7.in 8. razreda.

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu – angleščina:

Učenec lahko izbere pouk angleščine (poteka 2 uri tedensko). Prijavnice bomo razdelili staršem na junijskem sestanku.

Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5., 7. in 8. razredu:

Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmet – drugi tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro tedensko.

Pouk neobveznih izbirnih predmetov bomo izvajali ob zadostnem številu prijav.

  • Ponudba izbirnih predmetov za učence 4. in 5. razreda:

ŠPORT (ena ura tedensko)

Drugi tuji jezik – NEMŠČINA (dve uri tedensko)

Podrobnejši opis neobveznih izbirnih predmetov za 4. in 5. razred najdete tukaj.

  • Ponudba izbirnih predmetov za učence 7. in 8.razreda:

FRANCOŠČINA* (dve uri tedensko)

ITALIJANŠČINA* (dve uri tedensko)

*Izvajali bomo predmet, pri katerem bo več prijav učencev.

Podrobnejši opis neobveznih izbirnih predmetov za 7. in 8. razred najdete tukaj.

Učni načrti neobveznih izbirnih predmetov:

DRUGI TUJI JEZIK v 4. do 9. razredu

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf)

ŠPORT V 4. do 6. razredu

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Sport_izbirni_neobvezni.pdf

Dodatne informacije dobite pri ravnateljici Mateji Rožman.

Melita Bevc Novak

Related Images:

(Skupno 64 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost