Varstvo učencev, ki čakajo na šolski prevoz, je v šolskem letu 2019/2020 urejeno v času od 12.45 do 14.40 ure. Ob začetku varstva vozačev se učenci zberejo v učilnici ZGODOVINE.

Tedenski razpored dežurnih učiteljev:

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
12.45– 13.45  Barbara P. Plevanč  Irena G. Pernek Melita Turk  Ines Makovec  Andreja Keše
13.45– 14.45 Urša Zupančič Igor Lipovšek Karmen Cimermančič Jana Jović Ida Štimec

Mlajši učenci, ki tudi uporabljajo šolski prevoz, se v času do odhoda šolskega avtobusa ali kombija vključijo v podaljšano bivanje.

Vozni red 2019/2020

V letošnjem šolskem letu bomo na OŠ Otočec združili delovanje otroškega šolskega parlamenta in skupnosti učencev šole. Člani so bili izvoljeni v razredni skupnosti.

Na sejah bodo otroci spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so za njih pomembna v obdobju odraščanja. Predstavili bodo tudi svoja mnenja o delovanju naše šole in podali predloge za izboljšanje.

Letos se bomo še posebej poglobili v temo nacionalnega otroškega parlamenta.

Sodelovali bomo z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, ki je tudi organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta.

Izbrani osnovnošolski kandidati bodo zaključili svoje razprave na državnem otroškem parlamentu.

Mentorica je Melita Bevc Novak.

Predmetnik OŠ je seznam vseh obveznih predmetov, ki se izvajajo na osnovni šoli. Določi jih ministrstvo. Njihovi opisi so dostopni tu.
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so namenjeni učencem 7., 8. in 9. razreda. Učenec izmed ponujenih predmetov obvezno izbere dve uri izbirnega predmeta tedensko, s soglasjem staršev pa lahko tudi tri ure. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali delno.

Vloga za oprostitev sodelovanja

V šolskem letu 2019/2020 bomo izvajali naslednje Obvezne izbirne predmete:

PREDMET RAZRED UČITELJ
Informacijsko opismenjevanje 7., 8., 9. Hermina Vidanič
Literarni klub 8., 9. Barbara Pavlovič Plevanč
Obdelava gradiv – les 7., 8., 9. Maja Bojanec

Sodobna priprava hrane,

Načini prehranjevanja

7., 8., 9. Urša Zupančič
Urejanje besedil 7., 8., 9. Ines Makovec
Likovno snovanje I, II, III 7.,8., 9. Andreja Novak Gabrič
Gledališki klub 7. Barbara P. Plevanč
Nemščina I 7. Marija Sedmak
Šport za sprostitev 7. Vitoslav Gabrič
Šport za zdravje 8. Vitoslav Gabrič
Izbrani šport: Rokomet 9. Vitoslav Gabrič


Opisi predmetov. 

V razširjenem programu osnovne šole učencem ponujamo tudi NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE, za katere se odločijo prostovoljno. Namenjeni so učencem 1. razreda ter učencem od 4. do 9. razreda. Predmete izvajamo po veljavnem učnem načrtu in se ocenjujejo.

Učenec izmed ponujenih predmetov prostovoljno izbere eno ali dve uri izbirnega predmeta tedensko.

V šolskem letu 2019/2020 bomo izvajali naslednje neobvezni izbirne predmete:

PREDMET RAZRED UČITELJ
Angleščina 1.  Andreja Stgar, Karmen Cimermančič
Računalništvo 4., 5., 6. Ines Makovec
Šport 4., 5., 6. Maja Nose Antončič
Nemščina 4., 5., 6. Marija Sedmak

Učni načrti

URNIK dopolnilnega in dodatnega pouka za učence od 1. do 5. razreda
Oddelek Termin Učitelj Prostor
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b

 

Nacionalno preverjanje znanja je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz matematike, slovenščine in angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda. V letošnjem šolskem letu bo preverjanje iz znanja pri predmetu ŠPORT.

INFORMACIJA ZA STARŠE IN UČENCE

 

 

Učna gradiva za geografijo in zgodovino.

Učna gradiva za matematiko.

Ekokviz.

Spletna učilnica Kolesar.

Napo – gradivo za učitelje

 

 

PRIJAVNICA za učenca (oddajte razredniku)

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI za učence od 1. do 9. razreda.

Interesne dejavnosti zunanjih izvajalcev.

 

Na šoli organiziramo mnogo različnih tekmovanj. Seznam vseh si lahko ogledate tu.

Tekmovanje iz Vesele šole bo 11.3.2020.

Status športnika in umetnika

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Predlog staršev – perspektivni športnik

Predlog staršev – perspektivni umetnik

Predlog staršev – vrhunski športnik

Predlog staršev – vrhunski umetnik

Print this pageEmail this to someone
(Skupno 3,829 obiskov, današnjih obiskov 3)