Svetovalna služba

»Vsak učenec se zmore učiti,
vendar ne na isti ali enak način«
G. Evans

 

Šolska svetovalna služba je namenjena otrokom, staršem in pedagoškim delavcem na šoli. Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole. Svetovalna služba je staršem v pomoč pri premagovanju težav, ki se lahko pojavijo v času obiskovanja osnovne šole. Težavam prisluhne in skupaj z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in če je potrebno, tudi z zunanjimi institucijami poskuša najti rešitev ali poiskati pomoč kje drugje.

 

Svetovalno delo obsega naslednja področja:

 

 • šolanje,
 • učenje in poučevanje
 • skrb za šolsko kulturo, vzgojo in klimo,
 • skrb za telesni, osebni in socialni razvoj učencev,
 • poklicno orientacijo in
 • reševanje socialno-ekonomskih stisk.

Pisarna šolske svetovalne službe se nahaja nasproti 1. razreda.

ZA UČENCEZA STARŠE
SVETOVALNE DELAVKE NA ŠOLI
NADARJENI UČENCI
SKUPINSKA IN INDIVIDUALNA POMOČ
VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV

Informacije bomo objavili konec januarja 2019.

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

So dejavnosti, ki so usmerjene na ozaveščanje posameznega otroka ali na skupine, v katerih učence seznanjamo o načinih iskanja ustrezne pomoči. V te namene organiziramo različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole. Preventivne dejavnosti obsegajo naslednje teme:

 • medsebojni odnosi in reševanje konfliktov
 • delovne navade, strategije učenja
 • prepoznavanje in preprečevanje različnih vrst nasilja
 • osveščanje o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog
 • spolna vzgoja
 • strpnost in sprejemanje drugačnosti
 • sodelovanje v razvojnih in preventivnih projektih, skladnih z letnim delovnim načrtom šole

Starši se boste s svetovalno delavko srečali na vpisu šolskih novincev, na delovnih srečanjih za poklicno orientacijo, pri reševanju socialno ekonomskih problematik (šolska prehrana, šola v naravi itd.), na raznih roditeljskih sestankih, pri reševanju učnih in vzgojnih težav in še marsikje. Učenci pa pri urah individualne učne pomoči, pri izvajanju koncepta nadarjenih učencev, pri razrednih urah, na dnevih dejavnostih itd.

Starši lahko pridete na pogovor k svetovalni delavki prostovoljno, po predhodnem dogovoru oz. najavi po telefonu 07/30 999 19.

 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Print this pageEmail this to someone
(Skupno 120 obiskov, današnjih obiskov 1)