Knjižnica

Vsi učenci so prejeli članske izkaznice, s pomočjo katerih si gradivo izposojajo in vračajo. Vpis je brezplačen, članarine ni. Gradivo si lahko izposodite za 14 dni in ga lahko tudi podaljšate, razen knjig za domače branje.  Izgubo izkaznice je treba takoj sporočiti knjižničarki. Učenci lahko v času, ko je knjižnica odprta, uporabljajo dva računalnika ali pa v tišini prebirajo knjige, listajo po revijah ali se pripravljajo na pouk.

V okviru knjižnično-informacijskih znanj bo štiri ure v letu vsak oddelek skupaj z učiteljico gostoval v knjižnici, kjer bodo prisluhnili pravljici, pogovoru, dobri knjigi ter skrbeli za bralno sposobnost in veselje do branja.

Knjižničarka Hermina Videnič

COBISSUrnik
O COBISSu

Šolska knjižnica OŠ Otočec je polnopravna članica sistema COBISS. Sistem COBISS je virtualna knjižnica, ki nam je na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu. Gradivo je računalniško obdelano po mednarodnih standardih in je vidno v vzajemni bazi COBIB.SI – to je vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov, ki je dostopna preko spleta. Knjižnično gradivo je opremljeno s črtnimi kodami glede na posodobljen sistem COBISS3.

Vsi učenci in zaposleni so vpisani v COBISS program in lahko iz kateregakoli računalnika, ki ima dostop do spletnih strani, ugotovi, ali je določeno gradivo na voljo (ali je sploh v knjižnici in ali si ga lahko izposodimo). Vpogled v gradivo naše šolske knjižnice je tako mogoč od kjerkoli, kjer je možen dostop do spletnih strani. Če boste direktno iskali gradivo preko sistema COBISS, je geslo naše šolske knjižnice OSOTOCEC.

Novosti v šolski knjižnici
September 2017 Februar 2018
Oktober 2017 Marec 2018
November 2017 April 2018
December 2017 Maj 2018
Januar 2018 Junij 2018
Noč v knjižnici

Noč v knjižnici bo letos v šoli potekala prvič. Obarvana bo z raznimi delavnicami in presenečenji. Noč v knjižnici je nagrada za učence bralce in za vse tiste, ki na različne načine prispevajo k dobri šolski klimi. Sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda.

Učenci po zaključenih dejavnostih v šoli prespijo noč s petka 8. decembra na soboto 9. septembra 2017.

Mega kviz

Hodiš v 2. ali 3. triletje osnovne šole? Rad(-a) uriš svoje sive celice in se kratkočasiš z reševanjem kvizov? Potem ti bo MEGA kviz zagotovo všeč!

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in Prirodoslovnim muzejem Slovenije.

Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Vsak cikel kviza vsebuje pet sklopov. Posamezni sklop obsega vprašalnik, obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o …«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh).

12. CIKEL: KRAS = KAMEN + VODA

Mega kviz boste lahko reševali od 25. oktobra 2017 do 15. maja 2018 na http://www.megakviz.si.

Lanskoletna nagrajenca sta  prejela knjižno nagrado in potepanje po slovenski obali, ki je vključevalo ogled podvodnega sveta z ladjo Subaquatic, ogled in hranjenje rib v Aquariumu Piran, ogled Muzeja školjk in najem SUP-a v Simonovem zalivu.

(Vir, povzeto 19. 9. 2017).

Knjižna uganka meseca

V šolski knjižnici bomo na vsaka dva meseca pripravili dve uganki. Vsebina uganke se navezuje na znane mladinske ustvarjalce, na pomembne obletnice, na običaje ter na leposlovna in poučna dela. S knjižnimi ugankami želi knjižnica spodbuditi otroke k branju leposlovnega in strokovnega gradiva, predvsem pa jih navaja na samostojno uporabo knjižničnega gradiva. Med pravilno rešenimi odgovori bomo izžrebali nagrajenca/ko, ki prejme knjižno nagrado.

Uganka se bo reševala do konca meseca oktobra 2017, javno žrebanje bo potekalo v knjižnici v četrtek, 26. oktobra 2017, ob 8.00.

Uganko lahko natisnete na spodnji povezavi Knjižna uganka in jo oddate knjižničarki ali pa jo rešite preko spletne strani.

Knjižna uganka 2. – 5. razred

Knjižna uganka 6. – 9. razred

Mladi literati

Dragi mladi ustvarjalci zgodb, pesmi, ugank, pravljic 

Tukaj bomo objavljali vse vaše prispevke, ki jih lahko oddate razredniku ali jih prinesete v knjižnico (napisane na roko ali na računalnik). Ob koncu šolskega leta bomo vse vaše prispevke natisnili in jih izdali v posebni brošuri, ki bo na voljo na vpogled v knjižnici šole. Lahko pa se boste celo potegovali za kakšno nagrado. Naj vas ne bo strah. Upajte si in izrazite svoje misli in uporabite svojo domišljijo.

Knjižničarka Hermina Videnič

Učenci 1. a                            Učenci 3. b                            Učenci 6. a

Učenci 1. b                            Učenci 4. a                            Učenci 6. b

Učenci 2. a                            Učenci 4. b                            Učenci 7. a

Učenci 2. b                            Učenci 5. a                            Učenci 8. a

Učenci 3. a                            Učenci 5. b                            Učenci 9. a

Knjižnica za starše

Eno izmed najboljših daril, ki jih lahko podarite svojemu otroku kot popotnico za celo življenje, je, da mu pomagate odrasti v bralca. Vsi vemo, da je zibelka branja – družinsko branje.

Namigi za starše

Učbeniki in učbeniški sklad

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018

1. razred 6. razred
2. razred 7. razred
3. razred 8. razred
4. razred 9. razred
5. razred

Učbeniški sklad 

Knjižničarski krožek

Interesna dejavnost Knjižničarski krožek je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti s knjižničarskim poklicem in približati knjižnico tudi ostalim učencem. Poteka vsak četrtek zjutraj od 7.30 do 8.15. Namenjen je učencem 4., 5. in 6. razreda.

Učenci se seznanijo s postavitvijo v knjižnici in pridobijo izkušnje za dobro orientacijo v knjižnici, tako da pomagajo pri pospravljanju gradiva, pomagajo pri opremljanju in zavijanju novih knjig ter čiščenju starih, pomagajo mlajšim pri iskanju gradiva in informacij ter izposoji, pomagajo pri postavljanju razstav v knjižnici, spoznavajo knjižne novosti ter pomagajo pri izposoji knjižničnega gradiva.

Simbolne oznake za leposlovje

 

Print this pageEmail this to someone