NPZ

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

Informacija za učence in starše

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz matematike, slovenščine in angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda. V letošnjem šolskem letu bo preverjanje iz znanja pri predmetu ANGLEŠČINE.

Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut.

Preverjanje se izvede v enem roku, v maju tekočega leta.

Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi, vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko s pomočjo računalniškega programa. Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

Koledar NPZ

Povezava do preizkusov znanja (tudi prejšnjih let)

Print this pageEmail this to someone
(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)