Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek 5. september 2017
1. razred ob 16. 30 uri v matični učilnici
2. do 4. razred Ob 17. uri v jedilnici
5. do 9. razred ob 16. uri v jedilnici

Vsebina: predstavitev Letnega delovnega načrta 2017/2018, novosti, šolska prehrana, interni dokumenti, statusi učencev, predstavniki v svetu staršev.

2. roditeljski sestanek 6. februar 2018
1. do 4. razred ob 16. uri v jedilnici / ob 17. uri v matični učilnici
5. do 9. razred ob 16. uri v jedilnici / ob 17. uri v matični učilnici

Vsebina:

  • predavanje Varna raba interneta
  • analiza učne in vzgojne uspešnosti v 1. ocenjevalnem obdobju.
3. roditeljski sestanek Junij 2017
1. do 4. razred Po dogovoru z razrednikom
5. do 9. razred Po dogovoru z razrednikom

Vsebina: analiza učne in vzgojne uspešnosti v 2. ocenjevalne obdobju, zadovoljstvo staršev z izvedbo programa, predlogi, novosti in predlogi staršev za naslednje šolsko leto (obogatitveni program, …).

4. roditeljski sestanek   Predstavitev šole v naravi
5. razred November 2017
7., 8.razred Oktober 2017

Vsebina: predstavitev programa šole v naravi.

Print this pageEmail this to someone