OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so namenjeni učencem 7., 8. in 9. razreda. Učenec izmed ponujenih predmetov obvezno izbere dve uri, s soglasjem staršev pa lahko tudi tri ure. Izbirni postopek je bil zaključen 12.5.2023.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali delno (potrebno je oddati vlogo do 30.4.2023). Potrdilo o vpisu v glasbeno šolo je potrebno oddati do 31.8.2023.

IZBRANI obvezni izbirni predmeti, namenjeni učencem 7. –  9. razreda:  
 • Filmska vzgoja – 2. modul (7, 8, 9)
 • Obdelava gradiv – umetne snovi (8, 9)
Izbirni predmeti za učence 7. razreda:  
 • Likovno snovanje I   
 • Obdelava gradiv – les
 • Računalništvo – urejanje besedil
 • Sodobna priprava hrane
 • Šport za sprostitev
Izbirni predmeti za učence 8. razreda:  
 • Likovno snovanje II 
 • Poskusi v kemiji
 • Računalništvo – računalniška omrežja
 • Šport za zdravje
 Izbirni predmeti za učence 9. razreda:  
 • Kemija v življenju
 • Načini prehranjevanja
 • Likovno snovanje III
 • Računalništvo – multimedija
 • Šport – izbrani šport (rokomet)
(Skupno 505 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost