V sredini preteklega meseca se je na OŠ Otočec odvijal projekt Dan za strpnost in prijateljstvo, kateremu smo v 5. b razredu namenili kar nekaj ur.

Namen tega mednarodnega dneva je, da ozaveščamo učence in preko njih tudi starše o  pomenu strpnosti ter izpostavljamo problematiko pasti upravičene nestrpnosti, pri čemer spodbujamo prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje in sodelovanje.

Cilji tega mednarodnega projekta so:

  • uresničevanje otrokovih in človekovih pravic v praksi,
  • uresničevanje strpnih odnosov ter vseh ciljev, ki so zapisani na deklarativni ravni, in prenos le-teh na operativno raven, kjer se gradi prijateljstvo, sprejemanje medsebojne raznolikosti in spoštovanje,
  • zavedanje pomena strpnih odnosov v naši družbi,
  • prepoznavanje pasti upravičene nestrpnosti, njenega delovanja in posledic, ki jih povzroča,
  • grajenje družbe, ki je ustvarjalna in ne uničevalna.

Delavnica je trajala dve šolski uri in sem jo za učence izvedla v petek, 15. novembra 2019. Nato pa so učenci ves naslednji teden ustvarjali na to temo, kadar smo le našli nekaj minut časa.

V uvodu smo se pogovarjali o strpnosti in pasteh upravičene nestrpnosti. Povedala sem jim, da je v tem tednu, natančneje 16. novembra, mednarodni dan strpnosti. Razložila sem jim, kaj pomeni ta mednarodni dan in da bomo svojo pozornost namenili strpnosti in prijateljstvu ter skupaj dali strpnosti, prijateljstvu in sodelovanju mesto, ki jim pripada.

Pogovarjali smo se o tem, da je strpnost zelo pomembna za odnose, ki jih imamo drug do drugega, in je pogoj za to, da lahko sodelujemo, se skupaj igramo, ustvarjamo in napredujemo v tem, da se imamo radi in smo prijatelji.

Začeli smo z definicijo strpnosti, ki smo jo prebrali v Unescovi Deklaraciji o načelih strpnosti (http://www.eksena.si/deklaracija-o-nacelih-strpnosti/), kjer je zapisano, da je »strpnost medsebojno spoštovanje, kjer spoštujemo drug drugega, kljub temu da smo si različni.« Poudarili smo, da smo strpni, ko smo z nekom prijatelji, se spoštujemo in se imamo radi ter da strpnost ne pomeni zgolj popustljivosti, prijaznosti ali prizanesljivosti. »Strpnost je predvsem aktiven odnos, ki ga spodbuja priznavanje univerzalnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugih.«

Sledilo je branje prvega poglavja knjige Toneta Seliškarja Bratovščina Sinjega galeba, po prebranem odlomku smo si ogledali še posnetek istoimenskega filma. O zgodbi smo se z učenci pogovorili. Izražali so svoje mnenje in utemeljevali, zakaj tako mislijo. Vsak izmed učencev se je odločil za likovno ali pisno poustvarjanje. Na temo pasti upravičene nestrpnosti sta nastali dve pesmi in intervju z Ivom iz Seliškarjeve zgodbe. Vsi ostali pa so svojo ustvarjalnost izrazili likovno, pri čemer so uporabili različne likovne tehnike.

Po zaključku projekta smo naredili razstavo v jedilnici šole, kjer so si lahko izdelke ogledali vsi učenci, prav tako pa tudi starši, ko so prihajali na govorilne ure. Na koncu smo s težavo izbrali eno izmed likovnih del, saj je bilo kar nekaj učencev, ki so bili zelo uspešni pri svojem ustvarjanju, in ga poslali na Izobraževalni center Eksena. Poleg likovnega izdelka pa smo poslali tudi obe pesmi in intervju z Ivom.

Za zaključek bi želela povedati, da so učenci z veseljem ustvarjali in se radi vračali k izdelkom. V današnji družbi je proces izkoreninjanja upravičene nestrpnosti zelo dolgoročen, saj v potrošniški družbi, v kateri živimo, nekateri mislijo, da so upravičeni do vsega in da morajo vse, kar želijo, dobiti sedaj in takoj, pri čemer se niti ne ozrejo na sočloveka. Prav je, da se ozaveščanje otrok o pasti upravičene nestrpnosti začne že dovolj zgodaj, da lahko zrastejo v odrasle, ki ne bodo obsojali, imeli predsodkov in bili nestrpni do drugih ljudi.

pesmici

intervju z Ivom

Mentorica in koordinatorica: Melita Turk

Related Images:

(Skupno 591 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost