Postopek odločanja komisije za sprejem otrok v OŠ Otočec –Vrtec Otočec

Komisija je na seji dne 12. 4. 2021 obravnavala vloge v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Pregledala je pravičnost vloženih vlog za premestitev in odobrila skupno število kandidatov za sprejem.
Prednost pri vključitvi so imeli kandidati z vlogo za premestitev ter starejši otroci.
Komisija je pregledala tudi vse vloge za vpis v vrtec (vloge novincev).
Komisija je na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogah, določila število točk po posameznih kriterijih in določila prednostni vrstni red otrok.
Komisija je na podlagi kriterijev določila prednostni vrstni red in razvrstila vse vpisane otroke po doseženem številu točk. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Prednostni vrstni red in interni čakalni seznam za vrtec Otočec sta objavljena na desni strani.

P U B L I K A C I J A

O B V E S T I L O   O   V P I S U

VLOGA ZA VPIS

VLOGA ZA PREMESTITEV

Vpis predšolskih otrok (Dolenjski uradni list)

Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec  (spremembe in dopolnitve)

Opomba: Pogodbeni zaključek gradnje novega vrtca pri OŠ Otočec je predviden 17.8.2021. Pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidena do 17.9.2021. Do takrat bo OŠ Otočec izvajala program predšolske vzgoje v Enoti Marjetica in prostorih OŠ Otočec. 

Mateja Rožman, ravnateljica

Print this pageEmail this to someone
(Skupno 1.656 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost