PODALJŠANJE NAZIVA KULTURNA ŠOLA

Zelo veseli smo, da smo se v zadnjih petih letih spet izkazali na kulturnem področju, saj nam je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti do konca šol. leta 2025/26 podaljšal naziv Kulturna šola.

Naziv je za našo šolo veliko priznanje, saj je rezultat večletnega dela na mnogih področjih kulturnega udejstvovanja.

Koordinatorica kulturno-umetnostne dejavnosti na šoli je od 1. 9. 2023 Polona Umek Repovž.

Podaljšanje naziva Kulturna šola do leta 2023

V šolskem letu 2021/2022 nam poteče naziv Kulturna šola. Do maja 2022 bi morali oddati vlogo za podaljšanje naziva Kulturna šola, vendar so se zaradi znanih omejitev pri izvajanju kulturnih programov v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022 na JSKD (ob podpori Zavoda RS za šolstvo ter Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) odločili, da v letošnjem letu 2022 pripravijo celovito prenovo projekta Kulturna šola, da bo še bolj prijazen do vseh sodelujočih in bo aktivno spodbujal kulturno umetnostno vzgojo v dobro vseh.

Šolam, ki jim v letu 2022 poteče naziv Kulturna šola, se poziv podaljša do prihodnjega leta, to je do leta 2023.

Koordinatorica kulturnih dejavnosti: Hermina Videnič

NOČ KNJIGE 2022 (april 2022)

V aprilu 2022 se bomo pridružili mednarodnemu projektu in obeležili dan svetovne mladinske književnosti. Za učence bomo pripravili noč v knjižnici z ustvarjalno delavnico. Dogodek bo izveden za učence šestih razredov, število učencev bo omejeno na 12.

CILJ: Njeno prvobitno poslanstvo je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe.

Z Nočjo knjige obeležujemo 23. april, SVETOVNI DAN KNJIGE.

Knjižničarka: Hermina Videnič

Teden kulturne dediščine

Na osnovni šoli Otočec so se tudi letos pridružili skupni akciji številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije – Tednu kulturne dediščine, ki bo letos potekal pod skupno temo Dober tek, katerih namen je ozavestiti zlasti mlade o pomenu kulturne dediščine. Uporabili bodo dva slogana in sicer dober tek v povezavi s hrano in zdravo prehrano ter dober tek v povezavi z gibanjem, športom in zdravjem. Naše matere ali babice, morda celo prababice, ki so živele v prvih desetletjih dvajsetega stoletja in izkusile vojne, pomanjkanje in lakoto, so prav zato kruh tako zelo cenile in spoštovale in svoje potomce tega tudi učile.

Pomembno je, da ozaveščamo mlade o pomenu kruha, ohranjanju tradicionalnih slovenskih in dolenjskih jedi in običajev naših babic in dedkov. Pomemben del zdravega načina življenja je brez dvoma poleg ustrezne prehrane tudi ustrezna in redna telesna aktivnost. Brez zadostnega gibanja je namreč zelo verjetno, da tudi ostalo, kar sicer počnemo v skrbi za zdravje, ne bo imelo optimalnega učinka Učenci bodo preko aktivnosti spoznali pomen kulturne dediščine za širšo družbo in jih povezali s hrano ter gibanjem. Spoznali bodo pomen dolgoročnega varstva kulturne dediščine, ohranjanje dediščine za prihodnje generacije. Babice, dedki, starši in učitelji smo tisti, ki prenašamo svoje znanje, svoje izkušnje in spoznanja na otroke oziroma učence in jim predajamo svojo dediščino. Krepiti moramo zavedanje vseh o naši izjemni skupni kulturni dediščini, o vrednotah, ki jih predstavlja dediščina, o njenem družbenem razvojnem potencialu ter o pravicah in dolžnostih povezanih z dediščino.

Dneve bo popestril obisk pisateljice Amelije Jelen Mikša s svojo knjigo Skrivnosti iz Otočic, ki je knjigo posvetila ravno kraju Otočec in ljudem, ki so tu živeli pred mnogimi leti, hkrati pa je tudi ljubitelj in umetnik v domači kuhinji. Spoznali bomo društva kot so društvo kmečkih žena, vinarje, čebelarje, lokalne kmetije. Tako bomo sklenili krog od pšeničnega zrna do kruha. Vse dejavnosti pa izvajali peš, oziroma tisti z več močmi pa v teku. Ob zaključku tedna vabljeni na stojnice, kjer bo na ogled razstava izdelkov, ki bodo nastali tekom tedna, dišalo pa bo tudi po svežem kruhu, ter kmečkih jedeh.

Zapisala: Urša Zupančič

Naši učenci sodelovali na Malem likovnem taboru in Otroški likovni ustvarjalnici

Učenci naše šole so s svojimi likovnimi prispevki pod mentorstvom učiteljice likovne umetnosti Andreje Novak Gabrič sodelovali na tradicionalnem 21. Malem likovnem taboru, spremljevalni dejavnosti Tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem in 14. otroški likovni ustvarjalnici v organizaciji OŠ Toneta Pavčka, Mirna peč.

Obe dejavnosti sta v mesecu septembru in oktobru potekali na daljavo.

Na temo Moj kraj (MLT Trebnje) so v prosti slikarski tehniki ustvarjali učenci

Lucija Radež (7.b), Kristina Žagar (9.a) in Jakob Ščuka (9.b).

Na temo Košček polja (Likovna ustvarjalnica, Mirna peč) pa so s črtno risbo ustvarjale učenke Neja Rifelj (7.a), Saša Hočevar (8.a) in Veronika Luštek (9. b).

 

Vabljeni k ogledu virtualnih razstav.

 

21. Mali likovni tabor ustvarjalcev

Artsteps – 14. otroška likovna ustvarjalnica: Košček polja

 

Zapisala: Andreja Novak Gabrič

Dostopnost