Varstvo vozačev

Varstvo učencev, ki čakajo na šolski prevoz, je v šolskem letu 2017/2018 urejeno v času od 12.45 do 14.40 ure. Ob začetku varstva vozačev se učenci zberejo v JEDILNICI.

Tedenski razpored dežurnih učiteljev:

URA / DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
12.45 – 13.45 Neža VERBIČ Nataša LUČOVNIK Špela UDOVIČ Ines MEDVED Maja NOSE ANTONČIČ
Učilnica Učilnica TEHNIKE Učilnica TEHNIKE Učilnica KEMIJE Učilnica KEMIJE Učilnica 5.b/GUM
13.45 – 14.45 Vito GABRIČ Barbara PAVLOVIČ P. Andreja STRGAR Peter JENIČ Andreja KEŠE
Učilnica Učilnica TEHNIKE Učilnica TEHNIKE Učilnica KEMIJE Učilnica KEMIJE Učilnica 5.b/GUM

Mlajši učenci, ki tudi uporabljajo šolski prevoz, se morajo v času do odhoda šolskega avtobusa ali kombija vključiti v podaljšano bivanje.

Print this pageEmail this to someone