Predmetno področje UČENCI ŠOLSKO TEKMOVANJE REGIJSKO DRŽAVNO MENTOR na šoli VEČ INFORMACIJ
LOGIKA 1. do 9.razred 28.9.2017  / 21.10.2017 Peter JENIČ https://www.zotks.si/logika/razpis
RAZVEDRILNA MATEMATIKA 6. do 9. razred 5.10.2017 ob 14.00  / 18.11.2017 ob 10.00 Peter JENIČ https://www.dmfa.si/tekmovanja/RM/VsebinskiProgram.aspx
ANGLEŠČINA 8.razred 16.10.2017 ob 13. uri  / 20.11.2017 Marija SEDMAK http://iatefl2.splet.arnes.si/files/2017/07/Razpis_tekmovanja_8-razred_2017_2018.pdf
BIOLOGIJA 8.in 9.razred 25.10.2017 ob 13. uri  / 1.12.2017 ob 15. uri Nataša LUČOVNIK http://www.proteus.si/solsko-leto-2017-2018/
MATEMČEK 1.do 9. razred 10.11.2017  / 25.11.2017 Ines MEDVED http://www.mathema.si/
ANGLEŠČINA 9. razred 15.11.2017 18.1.2018 20.3.2018 Hermina VIDENIČ http://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-anglescine-za-ucence-9-razreda-os
ZGODOVINA 8.in 9.razred 5.12.2017 1.2.2018 17.3.2018 Matej ŠIŠKO http://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-zgodovine
ASTRONOMIJA 8. in 9. Razred 7.12.2017 ob 13.00  / 6.1.2018 ob 10.00 Peter JENIČ https://www.dmfa.si/tekmovanja/As/VsebinskiProgram.aspx
SLOVENŠČINA 4. do 9. razred 12.12.2017 24.1.2018 10.3.2018 Barbara PAVLOVIČ PLEVANČ http://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-slovenscine-za-cankarjevo-priznanje
KEMIJA 8.in 9.razred 15.1.2018  / 24.3.2018 Nataša LUČOVNIK http://www.zotks.si/www/portal/sl/stran.asp?id_tema=840&id_strani_var=902
GEOGRAFIJA 7. do 9.razred 16.1.2018 7.3.2018 13.4.2018 Matej ŠIŠKO http://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-geografije-za-os-in-ss
ANGLEŠČINA 7.razred 31.1.2018  / 28.2.2018 Marija SEDMAK http://iatefl2.splet.arnes.si/files/2017/07/01-RAZPIS-2017_2018.pdf
KRESNIČKA 1. do 7. razred 6.2.2018 ob 13.00  / Mojca MIKLIČ https://www.dmfa.si/tekmovanja/NaOS/Razpis.aspx
FIZIKA 8.in 9.razred 6.2.2018 ob 13.00 16.3.2018 ob 14.00 14.4.2018 ob 10.00 Peter JENIČ https://www.dmfa.si/tekmovanja/FiOS/VsebinskiProgram.aspx
VESELA ŠOLA 4. do 9. razred 14.3.2018  / 11.4.2018 Hermina VIDENIČ http://www.veselasola.net
MATEMATIKA (Kenguru, Vegovo priznanje) 1. do 9.razred 15.3.2018 ob 13.00  / 21.4.2018 ob 9.00 Peter JENIČ https://www.dmfa.si/tekmovanja/MaOS/VsebinskiProgram.aspx
MEHURČKI 1.do 3.razred 6.4.2018  / Neža VERBIČ http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/razpis-tekmovanje-iz-slovenscine-2017-18.pdf
LOGIČNA POŠAST 1. do 9.razred 4.5.2018  / 19.5.2018 Suzana URBANČ, Matej ŠIŠKO http://www.mathema.si/
TEHNIKA 1.-4.r Ana MALAVAŠIČ  
BOBER 1. do 9.razred Ines MEDVED
RAZPORED OSTALIH TEKMOVANJ
Predmetno področje UČENCI MENTOR VEČ INFORMACIJ
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 3. do 9. razred http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=692
Učitelji TJA
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 5.,6. razred Marija SEDMAK http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=692
MALE SIVE CELICE 7.-9. razred Špela UDOVIČ https://otroski.rtvslo.si/male-sive-celice/pravila-igre
ŠOLSKI EKOKVIZ 7.-9. razred Matej ŠIŠKO http://eko.telekom.si/si/ekokviz/default.html
HITRO BRANJE 7.-9. razred Hermina VIDENIČ
Print this pageEmail this to someone