Obvezni izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, ki jih šola izvaja v šolskem letu 2017/2018

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so namenjeni učencem 7., 8. in 9. razreda. Učenec izmed ponujenih predmetov obvezno izbere dve uri izbirnega predmeta tedensko, s soglasjem staršev pa lahko tudi tri ure. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali delno.

Vloga za oprostitev sodelovanja

PREDMET RAZRED UČITELJ
Rastline in človek 7., 8., 9. Nataša Lučovnik
Obdelava gradiv – les 7., 8., 9. Ana Malavašič
Šport za sprostitev 7. Vitoslav Gabrič
Šport za zdravje 8. Vitoslav Gabrič
Izbrani šport – rokomet 9. Vitoslav Gabrič
Likovno snovanje I, II, III 7.,8., 9. Andreja Novak Gabrič
Vzgoja za medije – televizija 7., 8., 9. Barbara Pavlovič Plevanč

 

Opisi predmetov: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/abecedni_seznam_izbirnih_predmetov_v_osnovni_soli/#c17860

Print this pageEmail this to someone
(Skupno 73 obiskov, današnjih obiskov 1)