Razred Učitelj Delovno mesto/predmet
1. a

Karmen Cimermančič

Lilijana Mavsar

Učiteljici razrednega pouka
1. b Irena Gorenc Pernek Učiteljica razrednega pouka
2.a Neža Verbič Učiteljica razrednega pouka
2. b Bernarda Vrtačič Turk Učiteljica razrednega pouka
3. a Andreja Strgar Učiteljica razrednega pouka in TJA
3. b Melita Turk Učiteljica razrednega pouka in TJA
4. a Ljudmila Blažič Učiteljica razrednega pouka
4. b mag. Mojca Miklič Učiteljica razrednega pouka
5. a Dušan Prosinečki Učitelj razrednega pouka
5. b Erika Švirt Učitelj razrednega pouka
6.a Matej Šiško Učitelj (GEO, ZGO, DKE)
6.b Barbara Pavlovič Plevanč Učiteljica (SLJ, GLK)
7. a Vitoslav Gabrič Učitelj (ŠPO,NŠP, ŠZZ, ŠSP, IŠP)
7. b Maja Nose Antončič Učiteljica (ŠPO, NŠP,ŠSP)
8. a Peter Jenič Učitelj (MAT, FIZ)
9. a Špela Udovič Učiteljica (SLJ)
Melita Bevc Novak Svetovalna delavka (pedagoginja)
Manca Černe Učiteljica (GUM, MPZ)
Jana Jovič Učiteljica (TJA, JV, PB)
Andreja Keše Izvajalka dodatne strokovne pomoči
Anica Krušec Učiteljica (PB)
Lea Povše Izvajalka dodatne strokovne pomoči
mag. Marija Sedmak Učiteljica (TJA, N2N)
Renata Medle Izvajalka dodatne strokovne pomoči
Ines Makovec Računalnikar, učiteljica (PB)
Andreja Novak Gabrič Učiteljica (LUM, LS1, LS2, LS3)
Irena Papež Učiteljica (GOS, NAR, BIO, KEM), organizator šolske prehrane
Jakob Salmič Učitelj (TIT) in izvajalec programa RaP (Gibanje in zdravje)
Špela Progar Svetovalna delavka (psihologinja)
Suzana Urbanč Učiteljica (PB)
Hermina Videnič Knjižničarka, učiteljica (JV, PB)
Ditka Zupančič Učiteljica (PB)

 

Print this pageEmail this to someone
(Skupno 714 obiskov, današnjih obiskov 1)