Razred Učitelj Delovno mesto/predmet
1. a

Karmen Cimermančič

Lilijana Mavsar

Učiteljici razrednega pouka
1. b Irena Gorenc Pernek Učiteljica razrednega pouka
2.a Neža Verbič Učiteljica razrednega pouka
2. b Bernarda Vrtačič Turk Učiteljica razrednega pouka
3. a Andreja Strgar Učiteljica razrednega pouka in TJA
3. b Melita Turk Učiteljica razrednega pouka in TJA
4. a Ljudmila Blažič Učiteljica razrednega pouka
4. b mag. Mojca Miklič Učiteljica razrednega pouka
5. a Dušan Prosinečki Učitelj razrednega pouka
5. b Erika Švirt Učitelj razrednega pouka
6.a Matej Šiško Učitelj (GEO, ZGO, DKE)
6.b Barbara Pavlovič Plevanč Učiteljica (SLJ, GLK)
7. a Vitoslav Gabrič Učitelj (ŠPO,NŠP, ŠZZ, ŠSP, IŠP)
7. b Maja Nose Antončič Učiteljica (ŠPO, NŠP,ŠSP)
8. a Peter Jenič Učitelj (MAT, FIZ)
9. a Špela Udovič Učiteljica (SLJ)
Bevc Novak Melita Svetovalna delavka (pedagoginja)
Černe Manca Učiteljica (GUM, MPZ)
Jana Jovič Učiteljica (TJA, JV, PB)
Keše Andreja Izvajalka dodatne strokovne pomoči
Krušec Anica Učiteljica (PB)
Lea Povše Izvajalka dodatne strokovne pomoči
mag. Sedmak Marija Učiteljica (TJA, N2N)
Medle Renata Izvajalka dodatne strokovne pomoči
Makovec Ines Računalnikar, učiteljica (PB)
Novak Gabrič Andreja Učiteljica (LUM, LS1, LS2, LS3)
Papež Irena Učiteljica (GOS, NAR, BIO, KEM), organizator šolske prehrane
Salmič Jakob Učitelj (TIT) in izvajalec programa RaP (Gibanje in zdravje)
Špela Progar Svetovalna delavka (psihologinja)
Urbanč Suzana Učiteljica (PB)
Videnič Hermina Knjižničarka, učiteljica (JV, PB)
Zupančič Ditka Učiteljica (PB)
Print this pageEmail this to someone
(Skupno 540 obiskov, današnjih obiskov 1)