Razred Učitelj Delovno mesto/predmet
1. a

Bernarda Vrtačič Turk

Ditka Zupančič

Učiteljica razrednega pouka

Vzgojiteljica

1. b Neža Verbič Učiteljica razrednega pouka
2. a Irena Gorenc Pernek Učiteljica razrednega pouka
2. b mag. Mojca Miklič Učiteljica razrednega pouka
3. a Ljudmila Blažič Učiteljica razrednega pouka
3. b Andreja Strgar Učiteljica razrednega pouka in TJA
4. a Melita Turk Učiteljica razrednega pouka in TJA
4. b Erika Švirt Učiteljica razrednega pouka
5. a Anica Krušec Učiteljica razrednega pouka
5. b Dušan Prosinečki Učitelj razrednega pouka
6. a Vitoslav Gabrič Učitelj (ŠPO,NŠP, ŠZZ, ŠSP, IŠP)
6. b Maja Nose Antončič Učiteljica (ŠPO, NŠP, PB)
7. a Peter Jenič Učitelj (MAT, FIZ)
8. a Špela Udovič Učiteljica (SLJ, DKE), svetovalna delavka
9. a Barbara Pavlovič Plevanč Učiteljica (SLJ, TEV)
Nerazredniki
Bevc Novak Melita Svetovalna delavka
Černe Manca Učiteljica (GUM, MPZ)
Jezerčič Zala Izvajalka dodatne strokovne pomoči, učiteljica (JV)
Keše Andreja Izvajalka dodatne strokovne pomoči
Lučovnik Nataša Učiteljica (GOS, NAR, BIO, KEM, RČL), organizator šolske prehrane, laborant
Malavašič Ana Učiteljica (TIT, NŠT, OGL, PB, MAT od 24.4.2018)
Matej Šiško Matej Učitelj (GEO, ZGO, PB)
Medle Renata Izvajalka dodatne strokovne pomoči
Medved Ines Računalnikar, učiteljica (MAT) – do 23.4.2018
Novak Gabrič Andreja Učiteljica (LUM, LS1, LS2, LS3, PB)
Salmič Jakob Izvajalec Zdrav življenjski slog
mag. Sedmak Marija Učiteljica (TJA, N2N)
Urbanč Suzana Učiteljica (PB)
Videnič Hermina Knjižničarka, učiteljica (TJA)
Print this pageEmail this to someone