Svet staršev

 Predstavniki sveta staršev 2018/2019

Oddelek PREDSTAVNIK STARŠEV V ODDELKU
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
9. a

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Naloge sveta staršev opredeljuje 66. člen ZOFVI.

Predsednik Sveta staršev OŠ Otočec: 

Pobude staršev

Print this pageEmail this to someone