Svet staršev

 Predstavniki sveta staršev 2017/2018

Oddelek PREDSTAVNIK STARŠEV V ODDELKU
1.a MUREN TINA
1.b MATEJ KŠELA
2.a DENI GUCULOVIĆ
2.b POLONCA TEROPŠIČ
3.a RAMONA KORENT
3.b MAJA EJUP
4.a IZTOK JANC
4. b MIHAEL ŠKRGET
5. a MIHELCA ŽURA ČREŠNAR
5. b INES ANTONČIČ
6. a MATEJA KOCJANČIČ
6. b URŠKA ŠTUKELJ
7. a MARTIN HOČEVAR
8. a MARIJA KRNC KOGOVŠEK
9. a MATEJA FORŠČEK KOŠIČEK

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Naloge sveta staršev opredeljuje 66. člen ZOFVI.

Predsednica Sveta staršev OŠ Otočec: URŠKA ŠTUKELJ

Pobude staršev

Print this pageEmail this to someone