Subvencioniranje šolske prehrane

Od 1. 2. 2017 dalje bo pripadala 100% subvencija  za kosilo vsem učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače. Do omenjene subvencije so upravičeni le učenci, ki so prijavljeni na kosilo.

Omenjeni podatek lahko starši preverite v izdani odločbi o otroškem dodatku. V primeru, da vaš dohodek na osebo ne presega 36% in ste zainteresirani za brezplačno kosilo, lahko otroka na kosilo v šoli prijavite. Prijavnico oddajte v tajništvu.

Več informacij o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev najdete tukaj.

Print this pageEmail this to someone