OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so namenjeni učencem 7., 8. in 9. razreda. Učenec izmed ponujenih predmetov obvezno izbere dve uri izbirnega predmeta tedensko, s soglasjem staršev pa lahko tudi tri ure.

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI

7.razred

8.razred

9.razred

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali delno.

VLOGA ZA OPROSTITEV

Več informacij dobite pri razrednikih in učiteljih posameznih predmetov.

V razširjenem programu osnovne šole ponujamo tudi NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE, za katere se učenci odločijo prostovoljno. Namenjeni so učencem 1. razreda ter učencem od 4. do 9. razreda. Predmete izvajamo po veljavnem učnem načrtu in se ocenjujejo.

Učenec izmed ponujenih predmetov prostovoljno izbere eno ali dve uri izbirnega predmeta tedensko.

IZBRANI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Opisi predmetov

Prijavnica za učence 1.r (prijave bomo zbirali v mesecu juniju 2018)

Vozni red velja od 1.9.2018 dalje.

 

V naslednjem šolskem letu šola ponuja:
MALICA za učence od 1. – 9.r – cena 0,80 EUR
KOSILO za učence 1. – 3.r – 1,95 EUR*
KOSILO za učence 4. – 6.r – 2,10 EUR*
KOSILO za učence 7. – 9.r – 2,25 EUR*
POPOLDANSKA MALICA – 0,80 EUR*(ob 14.30 uri) – za učence od 1. do 5.r
OBČASNO KOSILO – 1. – 4.r – 2,20 EUR* / 5. – 9.r -2,50 EUR*

*Cena po trenutno veljavnem ceniku.

Prijave na šolsko prehrano letos potekajo elektronsko (eAsistent).

Prijava na prehrano je možna tudi med šolskim letom  – prijave do 8. ure zjutraj v tajništvu.

ODJAVE od obrokov šolske prehrane so med šolskim letom možne v eAsistentu ali do 8. ure zjutraj v tajništvu.

O posebnostih prehrane in dietni prehrani otroka se obrnite na Natašo Lučovnik, organizatorko šolske prehrane na šoli (natasa.lucovnik@os-otocec.si). Zdravniška potrdila in priporočila oddajte do 30.8.2018.

V pripravi …

V pripravi…

 

Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 5. razreda od 6.00 do 8.15 ure. Za učence 1. razreda je brezplačno, za ostale je potrebno sofinanciranje staršev (7 EUR mesečno).
Učenci, ki v šolo prihajajo pred začetkom pouka, počakajo do 7.15 v jutranjem varstvu, od 7.15 dalje pa v jedilnici pod vodstvom dežurnega učitelja.

Prijavo učenca na jutranje varstvo uredite starši v eAsistentu (profil staršev) do 4. maja 2018.

Podaljšano bivanje je organizirano za učence 1. do 5. razreda do 16. ure. Prosimo, da otroka prijavite tudi, ko uporabljajo šolski prevoz, obiskujejo interesne dejavnosti ali podaljšano bivanje potrebujejo le občasno.

Prijavo učenca na podaljšano bivanje uredite starši v eAsistentu (profil staršev) do 4. maja 2018.

Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk ter delovne zvezke za 1. razred.

Za vse učence je izposoja brezplačna.

Učenci 1. razredov prejmejo komplet delovnih zvezkov zastonj, to pomeni, da staršem ne bo treba plačati ničesar.

Učenci prejmejo učbenike in komplete delovnih zvezkov na šoli zadnji teden pouka ali prvi dan pouka v novem šolskem letu.

Več informacij o učbeniškem skladu in izposoji najdete v OBVESTILU ZA STARŠE.

 

Opomba: Če boste starši sami kupili komplet delovnih zvezkov za 1. razred, vam šola sredstev za nakup ne more povrniti.

 

1.razred                    6.razred

2.razred                    7.razred

3.razred                    8.razred

4.razred                    9.razred

5.razred

OBVESTILO O VRAČANJU UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ZA UČENCE OD 2. DO 9. RAZREDA

Približuje se čas vračanja učbenikov. Vsak učbenik mora biti podpisan v skladu z dogovorom na začetku leta. Če bo kakšen učbenik poškodovan, uničen ali ne bo vrnjen, boste morali ob koncu šolskega leta zanj v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino.

VRAČANJE BO POTEKALO PO NASLEDNJEM URNIKU:

RAZRED DAN DATUM URA
9. a SREDA 13. 6. 2018 7.00–8.15
2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b, 5. a, 5. b SREDA 20. 6. 2018 7.30–8.15
6. a, 7. a, 8. a SREDA 20. 6. 2018 12.40–14.30

 

Na dan vračanja morate imeti v šoli vse izposojene učbenike

Poskrbite, da bodo učbeniki vrnjeni v stanju, v kakršnem ste jih prejeli (doma jih ustrezno uredite, odstranite ovojni papir, samolepljive folije ne odstranjujte)

V primeru, da vas na dan vračanja ne bo v šoli, morate učbenike vrniti prej ali pa poskrbeti, da jih bo prinesel nekdo drug.

Prosim, če učbenike prinesete v šolsko knjižnico.

Skrbnica učbeniškega sklada Hermina Videnič

 

Prosim, da vrnete tudi knjige, izposojene v šolski knjižnici.

Print this pageEmail this to someone