OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so namenjeni učencem 7., 8. in 9. razreda. Učenec izmed ponujenih predmetov obvezno izbere dve uri izbirnega predmeta tedensko, s soglasjem staršev pa lahko tudi tri ure.

Izbirni postopek za obvezne izbirne predmete bo potekal v spletni aplikaciji eAsistent od 10. aprila do 4. maja 2018 (dostop za starše). Starši, ki nimajo dostopa do eAsistenta, bodo prejeli tiskane prijavnice. Po koncu izbirnega postopka bomo učence in starše o dodelitvi izbirnih predmetov pisno obvestili.

IZBIRNI PREDMETI 2018/2019

7.razred

8.razred

9.razred

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali delno.

VLOGA ZA OPROSTITEV

Več informacij dobite pri razrednikih in učiteljih posameznih predmetov.

V razširjenem programu osnovne šole ponujamo tudi NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE, za katere se učenci odločijo prostovoljno. Namenjeni so učencem 1. razreda ter učencem od 4. do 9. razreda. Predmete izvajamo po veljavnem učnem načrtu in se ocenjujejo.

Učenec izmed ponujenih predmetov prostovoljno izbere eno ali dve uri izbirnega predmeta tedensko.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Opisi predmetov

Izbirni postopek za neobvezne izbirne predmete bo potekal v spletni aplikaciji eAsistent od 10. aprila do 4. maja 2018 (dostop za starše). Starši, ki nimajo dostopa do eAsistenta bodo prejeli tiskane prijavnice. Po koncu izbirnega postopka bomo učence in starše o dodelitvi izbirnih predmetov pisno obvestili.

Prijavnica za učence 1.r (prijave bomo zbirali v mesecu juniju 2018)

Več informacij dobite pri razrednikih in učiteljih posameznih predmetov.

Vozni red velja od 1.9.2018 dalje.

 

V pripravi …

V pripravi …

V pripravi…

 

Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 5. razreda od 6.00 do 8.15 ure. Za učence 1. razreda je brezplačno, za ostale je potrebno sofinanciranje staršev (7 EUR mesečno).
Učenci, ki v šolo prihajajo pred začetkom pouka, počakajo do 7.15 v jutranjem varstvu, od 7.15 dalje pa v jedilnici pod vodstvom dežurnega učitelja.

Prijavo učenca na jutranje varstvo uredite starši v eAsistentu (profil staršev) do 4. maja 2018.

Podaljšano bivanje je organizirano za učence 1. do 5. razreda do 16. ure. Prosimo, da otroka prijavite tudi, ko uporabljajo šolski prevoz, obiskujejo interesne dejavnosti ali podaljšano bivanje potrebujejo le občasno.

Prijavo učenca na podaljšano bivanje uredite starši v eAsistentu (profil staršev) do 4. maja 2018.

Print this pageEmail this to someone