Subvencioniranje šolske prehrane
 • Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63 eurov.
  • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 376,05 eurov.
 • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
 • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
 • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
 • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
 • Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cena:

 • cena malice za učenca znaša 0,80 € dnevno,
 • za prejemnika subvencije je malica brezplačna.
Šolska shema

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč z oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Učencem brezplačno razdeljujemo dodaten obrok sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov. Izobražujemo jih o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, lokalnem kmetovanju in preprečevanju zavržkov hrane.

Nosilci ukrepa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije.

Izvajalec ukrepa: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja »Šolska shema« Evropske unije.

Naša šola je tudi letos vključena v ˝Šolsko shemo˝ evropske unije. Namen ukrepa ˝Šolska shema˝ Evropske unije je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd). Na naši šoli imajo vsi učenci živila na razpolago ob torkih od 7.30 do 8.15 v jedilnici šole. Občasno so ta živila kot dodatek obrokom, kar je označeno na jedilniku. Naša želja je, da se čim bolj povežemo z lokalnimi pridelovalci sadja in zelenjave ter z lokalnimi mlekarnami. Poslužujemo pa se hrane pridelane na ekološki način. Za vse starše, učence in učitelje, ki bi o ˝Šolski shemi˝ želeli vedeti kaj več, je na voljo spletna stran o http://www.shemasolskegasadja.si/

Nosilec projekta: Urša Zupančič,
sodelujoči: vsi razredi

Tradicionalne slovenske jedi

Šola je vključena v mednarodni projekt Zdrava šola. V okviru tega projekta se pogovarjamo o zdravi prehrani, slovenski prehrani ter o lokalno in ekološko pridelani hrani. V jedilnike poskušamo vključevati čim več tradicionalnih slovenskih jedi iz posameznih slovenskih pokrajin. Pri pripravi teh obrokov želimo uporabljati čim več lokalno in ekološko vzgojenih živil (dobavitelji).

Želimo si, da bi učenci spoznali čim več slovenskih tradicionalnih jedi ter uživali ekološko in lokalno pridelano hrano.

Pri tem vas vabimo, da z nami sodelujete pri obujanju tradicionalnih jedi tudi doma, zato bomo na teh straneh objavljali recepte, ki jih bomo našli in preizkusili v okviru šolskega programa.

Dolenjska in Bela krajinabelokranjsko cvrtje

Štajerskamlečni močnikpražen krompir

Gorenjskagovnač

Prekmurjekoruzna zlejvankabujta repabučni mafinibograč

Koroškaflosarski golaž

Primorska: rižota z morskimi sadežifuži

Tradicionalno slovensko
Tretji teden v novembru.  Jedilnik še sledi.

 

JEDILNIK OSNOVNE ŠOLE OTOČEC       21.6.2021 – 24.6.2021

   
PONEDELJEKZAJTRK/
MALICADomač sadni jogurt, kosmiči, banana
KOSILOZdrobova juha, pečene kračke, tlačen krompir, solatni bar
POP. MALICAMaslo, polnozrnati prepečenec, čaj, sadje
TOREKZAJTRK/
MALICAČaj, sirni namaz, ajdov kruh, sveža zelenjava SHEMA: bio jogurt
KOSILOPolenta, golaž, solatni bar
POP. MALICARiževi vaflji, nuttela, mleko
SREDAZAJTRK/
MALICADomača pašteta, koruzni kruh, sveža zelenjava, čaj
KOSILOBrokolijeva juha, losos na žaru, krompir z zelenjavo, solatni bar
POP. MALICASlano pecivo s šunko in sirom, čaj
ČETRTEKZAJTRK/
MALICAPica, čaj
KOSILOMesno – zelenjavna rižota, solatni bar
POP. MALICAGrisini, domač jabolčni sok, banana
PETEKZAJTRK
MALICA
KOSILOLEPE POČITNICE VAM ŽELI KOLEKTIV KUHINJE OŠ OTOČEC!
POP. MALICA

 

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda. Trudimo se, da jedilniki vsebujejo zdravju varna in otrokom prijazna živila. V primeru, da živil ne bi mogli dobiti, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.

 

Print this pageEmail this to someone
(Skupno 7.788 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost